โปรแกรมพลโชติรุ่น A เป็นรุ่นแรกที่พัฒนาขึ้นมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2552 และเป็นรุ่นเดียวที่มีคำพยากรณ์ ซึ่งปัจจุบันนี้ไม่ได้จำหน่ายแล้ว รุ่น A ยังคงเปิดบริการให้ลูกค้าที่เคยซื้อรหัสรุ่น A ไว้ เพื่อทำการติดตั้งและอัพเดทโปรแกรม

dsfdsafdsfdsfdsaf