โปรแกรมตั้งดวงระบบปฎิทินดาวแบบ สุริยยาตร์ ,ลาหิริ,ฟาเกณฑ์,รามัน สำหรับเครื่อง PC/Notebook ระบบ Windows

ผูกดวงวางลัคนาราศีจักร์แบบไทย , แบบลาหิริ , นวางค์จักร์ , ตรียางค์จักร์  , ทักษาคู่ธาตุ , ทักษาคู่สมพล, ดาวเสวยอายุ  , วิมโสตรีทษา ,ทักษามหาภูติ , ชันษาจรตามตำรา อ.อรุณ ลำเพ็ญ 
โปรแกรมพลโชติ
โปรแกรมไม่มีคำพยากรณ์ ใช้สำหรับนักพยากรณ์และผู้ศึกษาวิชาโหราศาสตร์เท่านั้น

ดาวน์โหลด/Download

โปรแกรมโหราศาสตร์พลโชติรุ่น F1.6
ราคา 280 บาท
วันที่ 24 มกราคม 2565
ไฟล์ติดตั้ง palachote_f_install_1.exe ขนาดไฟล์ 539 KB
พื้นที่จัดเก็บข้อมูล 31 MB
ระบบ Windows7 , Windows8 , Windows10

ปัญหาที่อาจพบในระหว่างการดาวน์โหลดและติดตั้งโปรแกรมจาก website

! แจ้งเตือนว่าไฟล์ไม่ปลอดภัยเป็นอันตรายต่ออุปกรณ์อะไรทำนองนี้

เป็นการแจ้งเตือนเพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้งาน เมื่อดาวน์โหลดโปรแกรมต่างๆ จากอินเตอร์เน็ต

โปรแกรมพลโชติปลอดภัย 100% ไม่เป็นอันตรายต่ออุปกรณ์ที่ใช้งาน

ให้ทำตามภาพทางด้านขวามือ หรือ พยายามอ่านข้อความเพื่อเก็บไฟล์ที่ดาวน์โหลดไว้ ซึ่งแต่ละคนอาจขึ้นข้อความเตือนไม่เหมือนกัน

! เมื่อคลิ้กไฟล์ติดตั้งที่ดาวน์โหลดมาแล้ว หาปุ่มติดตั้งไม่เจอ

ให้ทำตามภาพที่ให้

โปรแกรมพยากรณ์ชะตาชีวิตพลโชติรุ่น A11.6 เข้าที่นี่

ส่วนนี้สำหรับลูกค้าเก่าที่เคยซื้อโปรแกรมพลโชติรุ่น A ไว้แล้ว เพื่อทำการติดตั้งและอัพเดทโปรแกรม (ไม่ได้จำหน่ายแล้ว)